INTEGRITETSPOLICY

Behandling av personuppgifter på Gohybrid AB

 

 

För Gohybrid AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

 

Denna policy innehåller information om vad, hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och cookies som inhämtas på vår hemsida. Vår policy ger dig en tydlig bild över dina rättigheter samt våra skyldigheter gentemot dig som besökare.

 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

 

 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

 

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

 

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

 

 

Personuppgiftsansvarig

 

För de behandlingar som sker inom Gohybrid ABs verksamhet är Gohybrid AB personuppgiftsansvarig. (Org.nummer: 556937-3920, Bolidenvägen 10, 121 63 Johanneshov)

 

Att vara personuppgiftsansvarig innebär att vi måste se till att du som besökare:

 

  • Är medveten om att vi samlar in dina personuppgifter, hur vi gör detta samt varför.

  • Aktivt kan godkänna eller neka till behandling och lagring av dina personuppgifter. Vi behandlar inte dina personuppgifter utan ditt medgivande eller din vetskap.

  • Har möjlighet att uppdatera dina uppgifter genom att bland annat meddela vart du ska vända dig.

  • Kan använda rätten att bli glömd. Det innebär att vi måste radera all information som går att koppla till dig som person ur samtliga våra system.

  • Kan begära att få ut alla personuppgifter som vi har lagrat om dig.

  • Kan lita på att vi tar väl hand om dina personuppgifter och att vi inte lämnar ut dessa till tredje part utan att du informeras innan och uttryckligen godkänt att detta sker.

 

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

 

All information som kan identifiera dig som person räknas till begreppet personuppgifter och det innebär bland annat: namn, adress, e-post, personnummer, telefonnummer osv. Förutom dessa relativt vanliga och självklara uppgifter finns även cookies som lagras på din dator för att personalisera och förbättra din besöksupplevelse på vår hemsida. Cookies är små filer som skickas till din dator via webbläsaren när du besöker en webbplats, såvida du inte stängt av cookies helt. Syftet med dessa cookies är att samla information om hur du som besökare använder vår hemsida för att vi ska kunna erbjuda dig ett anpassat och relevant innehåll framöver.

 

Även om cookies inte är lika starkt förknippade med din identitet så som exempelvis ditt namn eller ditt telefonnummer – så anser vi att de är så viktiga för din integritet att vi behandlar dem på samma sätt som övriga personuppgifter. Det är därför viktigt att vi får ditt godkännande att lagra cookies åt dig. Läs mer nedan om varför.

 

 

När lagrar vi dina personuppgifter och cookies?

 

Om du vid något tillfälle lämnar din e-post till oss på hemsidan så knyts cookien till din e-postadress. Har du då gett ditt medgivande till att vi får lagra cookies så kan vi maila dig förslag på vidare läsning inom det område som du är intresserad av, exempelvis digital marknadsföring. Vi kan alltså skicka dig andra relevanta guider, eller blogginlägg till exempel.

 

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

 

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi har ditt medgivande och uppgifterna behövs för ändamålet.

 

 

Att ta bort cookies i din webbläsare

 

Vill du rensa bort alla cookies som sparats i din webbläsare? Då kan du enkelt söka på hur du raderar dessa på respektive webbläsare så som chrome, safari, internet explorer, edge, firefox etc. Följ instruktionerna och radera dina cookies.

 

 

Ditt medgivande behövs!

 

Vi behandlar dina personuppgifter och cookies efter att du godkänt hanteringen, samt syftet med vår hantering av dina personuppgifter.

 

Du kan närsomhelst förhindra vidare lagring av cookies samt radera redan lagrade cookies via din webbläsare. Tillvägagångssättet varierar beroende på webbläsare, se ovan avsnitt om de vanligaste webbläsarna och hur du kan radera cookies och förhindra framtida lagring av dessa.

 

För att få ta del av vissa guider och e-böcker på vår hemsida behöver du godkänna att vi lagrar dina personuppgifter. Syftet är att vi ska kunna skicka dig den önskade guiden samt kunna ge dig förslag på vidare läsning inom området du visat intresse för. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att klicka på en länk i mailet du får. Du kan även uppdatera dina inställningar för utskick genom länken i samma mail.

 


Vill du uppdatera dina uppgifter?

 

Maila oss på info@gohybrid.se om du vill uppdatera dina personuppgifter.

 


Rätten att bli glömd

 

Du kan närsomhelst få dina uppgifter raderade ur våra system och register. Om du vill bli glömd i våra system och register anmäler du det till oss på info@gohybrid.se

 

För att få veta vilka personuppgifter via har lagrade om dig kan du också maila oss på ovanstående adress. Vi skickar då alla uppgifter vi har lagrade till dig utan onödigt dröjsmål.

 

Lagring av personuppgifter i tredjeland

 

Dina personuppgifter lagras i tredjeland eftersom vi använder HubSpot som är ett amerikanskt bolag. All överföring och lagring av dina personuppgifter i HubSpot uppfyller kraven enligt GDPR, det vill säga kraven för lagring av data utanför Europeiska unionen. Detta slås fast i HubSpots Data Processing Agreement, bilaga 3 - Standard Contractual Clauses

 

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter

 

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter, inklusive cookies är du varmt välkommen att kontakta oss direkt på info@gohybrid.se

 

Stockholm den 25 Augusti 2021

Senast uppdaterad :25 Augusti 2021