Rådgivning och IT-Strategi

 

UTMANING

Rätt arkitektur, lösning och funktion från början av projekt.

 

LÖSNING

Gohybrid agera oftast som rekommenderande eller kompletterande part i teknik- och verksamhetsfrågor hos kund. Vi tycker att det är viktigt att ha kort och långsiktig IT-strategi för att föra in IT som en naturlig del i företaget. Vi jobbar med ledningsgrupper, lyfter kompetenser, rekommenderar tjänster och funktioner och lägger tillsammans med kunden upp en IT-strategi för framtiden. Med it strategin hanteras oftast information och förhållningssätt till molntjänster, säkerhet och arkitektur, både kort och långsiktigt.

 

”Jonny Kvarnström är en självklar resurs för oss i alla större infrastrukturella förändringar. Med sin djupa tekniska kompetens och sociala förmåga leder han oss rätt i tekniska vägval.”


Bo Flyborg

Livscykelansvarig  Integrationsplattform Länsförsäkringar IT

 

/// Länsf 1-1

OM LÄNSFÖRSÄKRINGAR

Länsförsäkringar AB är ett aktiebolag som till 100 procent ägs av 23 stycken lokala och kundägda länsförsäkringsbolag samt 16 socken- och häradsbolag runt om i Sverige. Bolaget agerar som moderbolag åt de 23 länsförsäkringsbolagen och tillhandahåller over-head funktioner såsom juridik, marknadsföring, produktutveckling och IT-system åt samtliga bolag samt dotterbolagen. Verksamheten är uppdelad i flera dotterbolag; LF Sakförsäkring, LF Fondliv, LF Liv, Agria och LF Bank. Dessa dotterbolag har i sin tur ett antal egna dotterbolag, såsom LF Hypotek och Aria U.K.

 

Länsförsäkringar erbjuder kunder en helhet av bank- och försäkringstjänster.