Affärsutveckling

Softronics utmaningar

 

Softronic tog tidigt ett beslut om att bygga ny funktionalitet och infrastruktur för att kunna möta de nya krav som marknaden står inför då nya smarta fuktioner, tjänster och teknik måste lanseras på marknaden i rekordfart. Man förstod också att man behövde tänka om helt, prata på ett helt annat sätt, men även positionera sig annorlunda och börja sälja på ett helt annat sätt än man gjort tidigare.

 

 

Gohybrids lösning

 

Gohybrid implementerade ett arbetssätt där tjänster och funktioner hänger ihop med tjänstebeskrivningar, prislistor, processer, rutiner och rapportering. Detta innebar stora kostnadseffektiviseringar i form av tid som nu kan läggas på debitering och att kontinuerlig förbättring av Softronics kunderbjudanden. Resultatet ledde till en standardisering av tjänster och funktioner samt ökad tydlighet internt och externt. Ett nytt sätt att kommunicera skapade djupare relationer med kunderna och gav ett tätare samarbete med proaktiv kundvård och bättre kundrapportering”Tidigare har tekniken stått högt upp på agendan. Nu står verksamhetsbehov och förståelse för kunden högst. Gohybrid förenar teknik och verksamhet för att möta morgondagens behov”

 

Stefan Wargh

Vice VD, Softronic

StefanW

 

/// softronic

OM SOFTRONIC

Softronic har vuxit från fem anställda 1984 till ca 500 anställda och noterades på Stockholmsbörsen 1998. Softronic omsätter idag drygt 550 miljoner sek och finns på sex orter i Sverige, samt Danmark och Estland. Softronic har idag en framgångsrik affärsidé med många kunder samt erkänt bra varumärke och attraktiva tjänster. Softronic erbjuder ett brett utbud av IT- och managementtjänster med ett helhetsansvar för kundens behov. Det ställer stora krav på verksamheten men ger kunden ett betydande mervärde.

 

www.softronic.se