Private Cloud

 

Softronics utmaningar

 

Softronic förstod tidigt att man måste ta steget vidare till ny funktionalitet och infrastruktur, där molntjänster (privata och publika moln) utgör en stor del av leveransen. Softronic tog ett strategiskt beslut att bygga sin nya IT-infrastruktur för datacenter på Windows Server och Microsofts managementsvit System Center. Tre viktiga grundpelare låg till grund för projektet – kostnadseffektivisering, självbetjäning och automatisering.


Förutom en ny teknisk lösning behövde man också förändra arbetssätt, uppdatera rutiner och processer samt se över kompetensbehovet.

 

Gohybrids lösning

 

Gohybrid har stor erfarenhet av att kravställa, fånga upp verksamhetens behov, implementera och finjustera hybrida molnlösningar baserade på Microsofts produkter och tjänster. Gohybrid levererade en lösning byggd enligt Microsofts ”best-practises”. Det innebar att befintlig IT-personal var bekant med tekniken och kände igen sig i gränssnitten. Softronic fick en plattform där tjänstekatalog och kapacitet enkelt kan utökas efter behov. Plattformen byggdes med målet att nå en mycket hög grad av självbetjäning och automation och lösningen innehöll en användarvänlig självserviceportal.

 

Lösningens höga automatiseringsgrad, innebar stora kostnadssänkningar. Genom denna förändring fick driftavdelningen en ny position som intern tjänsteleverantör. För Softronics kunder innebär detta att man på ett enklare sätt och till ett lägre pris kan köpa färdiga funktioner och tjänster.

 

”Gohybrid har byggt vår nya hybridplattform för att möta nästa generations kundbehov. Att vi nu kan leverera en mix av privata, hybrida och publika molntjänster känns fantastiskt.”

 

Allan Lundell
Application Operations Manager, Softronic

AllanL

 

/// softronic

OM SOFTRONIC

Softronic har vuxit från fem anställda 1984 till ca 500 anställda och noterades på Stockholmsbörsen 1998. Softronic omsätter idag drygt 550 miljoner sek och finns på sex orter i Sverige, samt Danmark och Estland. Softronic har idag en framgångsrik affärsidé med många kunder samt erkänt bra varumärke och attraktiva tjänster. Softronic erbjuder ett brett utbud av IT- och managementtjänster med ett helhetsansvar för kundens behov. Det ställer stora krav på verksamheten men ger kunden ett betydande mervärde.

 

www.softronic.se